משרדים

רחוב הבנים 15

כפר סירקין

מיקוד – 49935

שירות לקוחות: 03-5193087

מכירות/ברור סטטוס הזמנה : 073-7271323

דוא"ל – info@nino.co.il